Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia
SK EN

Prístup

BPS patrí medzi expertov v oblasti poskytovania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.

To znamená, že máme bohaté skúsenosti s realizáciou projektov.

Vieme, čo je potrebné pre prípravu projektov, aké faktory ovplyvňujú ich úspešnú realizáciu, aké sú časté chyby a ich riešenie, ktoré údaje musia byť zhromažďované a archivované počas realizácie a ako predkladať správy.

Vyznáme sa v zložitom svete podporných programov a výkonných orgánov.

Na jednej strane vieme, čo očakávať od programových orgánov a ktoré informácie sú požadované. Na druhej strane poznáme praktické otázky realizátorov projektu a často zložitý svet, v ktorom pôsobia.

Pochopenie oboch strán nám umožňuje prevziať úlohu sprostredkovateľa. Spájame dve strany, ktoré sa navzájom potrebujú k dosiahnutiu úspechu, ale majú ťažkosti spolu komunikovať v rovnakom jazyku.
Pôsobenie BPS ako sprostredkovateľa sa ukázalo ako úspešný krok.

Návrat hore