Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia
SK EN

Január 2011

Spoločnosti BPS bola pridelená zákazka na priebežné hodnotenie programu CENTRAL EUROPE. V spolupráci s talianskymi a holandskými expertmi,  spoločnosť BPS hodnotila vplyv a efektívnosť programu, s osobitným zameraním sa na Maďarsko a Slovensko.

Január 2011


December 2010

Spoločnosť BPS predložila odporúčania ako získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ v rámci slovensko-holandskej spolupráce - projekt WACO. V rámci projektu výbor vodného hospodárstva z Holandska bude spolupracovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom - odštepný závod Košice, pre integrovaný plán vodného hospodárstva na východnom Slovensku. BPS v súčasnosti pomáha partnerom projektu riadiť sa odporúčaniami a požiadať o dotácie z programov financovania EÚ.

December 2010


December 2010

Spoločnosť BPS vypracovala pre Banskú Štiavnicu - mesto svetového kultúrneho dedičstva, Manažment plán lokality UNESCO, ktorý je zameraný na lepšiu ochranu kultúrnych pamiatok v banskoštiavnickom regióne. V rámci projektu sa stretli všetky zainteresované strany, bol identifikovaný stav všetkých národných pamiatok v lokalite, navrhol sa súbor nástrojov a vytvorila sa organizačná štruktúra s cieľom chrániť a uchovať jedinečné kultúrne dedičstvo do budúcnosti.

December 2010


November 2010

Spoločnosť BPS v rámci úvodného stretnutia v Banskej Štiavnici oficiálne odštartovala projekt ViTo, ktorý je zameraný na revitalizáciu historických centier miest. Projekt spája partnerov zo 7 krajín juhovýchodnej Európy a je financovaný z Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa. Firma BPS celý projekt manažuje.

November 2010


September 2010

Spoločnosť BPS po ukončení úspešne zrealizovaného projektu cezhraničnej spolupráce HU-SK Ľudia ľuďom vypracovala záverečnú správu. Projekt bol zameraný na spoluprácu obyvateľov, študentov a detí z Banskej Štiavnice a maďarského mesta Šoproň. Banskej Štiavnici, ako vedúcemu partnerovi projektu bola v súvislosti s projektom pridelená plná výška požadovaných finančných prostriedkov.

September 2010


Návrat hore