Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia
SK EN

Kto sme?

Sídlo BPS sa nachádza v historickom centre Banskej Štiavnice a regionálne zastúpenie máme aj v Bratislave. Sme plne vybavení pre úspešnú realizáciu (medzinárodných) projektov, vrátane viacjazyčných stretnutí a workshopov, pre ktoré poskytujeme naše vlastné konferenčné a prekladateľské zariadenie.

Naše oblasti pôsobnosti pokrývajú celý proces prípravy a implementácie medzinárodných projektov, od analýzy možností získania finančných prostriedkov, cez vyhľadávanie partnerov, návrh projektu a jeho realizáciu, implementáciu nástrojov, projektový manažment, finančný monitoring a kontrolu, analýzu rizík, až po vyhodnotenie projektu.

Ďalej BPS zabezpečuje marketingové a promo akcie pre partnerov zo západnej Európy, ktorí majú záujem o vstup na rozvíjajúce sa trhy strednej a juhovýchodnej Európy.

Okrem profesionálnych konzultačných aktivít sme založili aj tzv. BPS Kultúrny Fond, prostredníctvom ktorého sme podporili kultúrne podujatia a vystúpenia miestnych talentovaných umelcov z Banskej Štiavnice a okolia. Od roku 2012 realizujeme unikátny, tvorivý projekt Terra Permonia. Úžasné tvorivé dielne podporujú technické myslenie detí a ich rodičov. Ročne si ich užijú tisícky návštevníkov.

Návrat hore